Space! Tilaa nuorten ehkäisevään mielenterveystyöhön-projekti (2016-2018)

 _mg_3432Nuoruus on mielentila. Nuoruus on arvokasta.

Space! -projektin tavoite on kehittää matalan kynnyksen palvelua nuorille, joiden perheenjäsen, ystävä tai läheinen on sairastunut psyykkisesti, ja joiden kohdalla näin ollen hyvinvoinnin riskit ovat kohonneet. Palvelu suunnataan 16-29 -vuotiaille opiskelijoille.

Kehitettävässä palvelussa nuorille tarjotaan omaisyhdistysten ja taiteilijoiden yhdessä järjestämää osallistavaa taiteellista ryhmätoimintaa, jossa tärkeää on sosiaalinen vahvistaminen ja nuorten yksilöllisten tarpeiden ja osaamisen huomioiminen. Projekti painottuu edistämään nuorten omaisten hyvinvointia ja vertaisuutta sekä vahvistamaan osallisuutta. Space! -projektissa toimii myös nuorista koostuva ohjausryhmä, joka osallistuu projektin suunnitteluun ja arvojen määrittelyyn.

Starttiapuna toiminnan käynnistämiselle eri alueilla toimii FinFami – Uusimaa ry:n MiMi-projektin neljän toimintavuoden aikana (2012-2015) kehitetty taiteellisen kasvuryhmän malli, Omakuva N.Y.T.

Yhteistyö ja toiminnan käynnistäminen

Space! -projekti toteutuu yhteistyössä viiden alueellisen FinFami -yhdistyksen kanssa Uudellamaalla, Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä, Varsinais-Suomessa ja Pohjois-Karjalassa. Uudellamaalla yhteistyötä toteutetaan ainakin Espoon kunnan kanssa.

Space! -projekti järjestää näiden alueiden nuorisotoimijoille maksuttomia perehdytyskoulutuksia sekä verkostokokouksia, jotka vahvistavat keskinäistä yhteistyötä ja tuovat taiteen ja kulttuurin näkökulmia nuorten palveluiden suunnitteluun.

Yhteistyötä tavoitellaan 2. asteen oppilaitosten, järjestöjen, opiskeluterveydenhuollon ja taidelaitosten kanssa. Yhteistyön kautta tavoitetaan toiminnan piiriin useampia nuoria ja samalla eri alojen toimijat oppivat toisiltaan uusia sisältöjä ja työtapoja.

NUORISOTOIMIJA, TULE MUKAAN SPACE!-VERKOSTOON!

Taide todella toimii.