Terapeuttinen kylmäkylpy – erään kulttuurishokin terveysvaikutuksista

Sanni ja Ursula olivat talvella 2016 Teatterikorkeakoulussa esittelemässä työtään FinFami Uusimaa ry:n SPACE! –hankkeessa. Vaikutuin tämän työparin intohimosta työhönsä, ja kun Space –projekti myöhemmin keväällä etsi työharjoittelijaa taideprojektiinsa, tiesin heti, että haluan mukaan. Minulla ei ollut projektin alkaessa laajaa kokemusta yhteisötaiteesta, ei etenkään sosiaali- ja terveysalan kontekstissa, mutta taiteen soveltava kenttä oli vetänyt minua puoleensa jo pitkään. Silmät pyöreinä yritin hahmottaa ympäristöäni ja paikkaani ja tehtävääni siinä. Tahti ympärilläni oli kuitenkin kova, ja koin painetta osata ja tietää heti. Itse asiassa, mitä nopeampi tahti ympärilläni oli, sitä hitaammaksi itse muutuin –enkä tuntunut voivan asialle mitään. Koulussa taidepedagogiikan opinnoissani olin oppinut arvostamaan kuuntelevaa, tilaa antavaa ja tutkivaa olemisen ja tekemisen tapaa, mutta tällainen tapa ei tuntunut mahdolliselta tai toimivalta. Olin kulttuurishokissa.

Onneksi Sanni ja Ursula kuuntelivat, ja minä osasin puhua. Yhdistyksessä minuun suhtauduttiin positiivisesti, vaikka itse pelkäsinkin taiteilijana joko jääväni jalkoihin tai tulevani väärinymmärretyksi. Kun pääsin käsiksi itse työhön, Grazy Day –tapahtuman suunnitteluun yhdessä yhdistyksen nuorten vapaaehtoisten kanssa, olin omillani. Tuntui vapauttavalta hillua basilikana yhdistyksen käytävillä taideharjoitteen turvin. Kohtaamisemme näiden nuorten aikuisten kanssa olivat harjoitteluni suola, sillä koin, että taide sai virrata vapaasti. Tunsin itseni kuitenkin pitkään erilliseksi FinFamista, ja taideprojektimme oli kuin pieni saari keskellä valtamerta. Yritin saada yhdistyksen ja muidenkin sote-alan järjestöjen vapaaehtoisia mukaan projektiimme, mutta kukaan ei tullut. FinFamin muutamiin työntekijöihin tutustuin kunnolla vasta Grazy Day –tapahtuman aikana. Oli mieletön tunne esiintyä yhdessä festariperformanssissa ja jakaa tuntemuksia jälkeenpäin. Ehkä vasta Grazy Day avasi minulle ja FinFamilaisille yhteisen maaperän. Yhdessä tekeminen ja kokeminen sulatti minut osaksi yhdistystä. Tästä olen kiitollinen.

Tällä hetkellä ajattelen, että harjoitteluni Space –projektissa FinFami Uusimaa ry:ssä toimi minulle terapeuttisena kylmäkylpynä. Astuin ulos taidekuplasta sosiaali- ja terveysalan kentälle, hanke- ja projektiviidakkoon, maailmaan, jossa rahaa ei tule ilman tehokkuustakeita ja hankeseurantaa. Ammatillinen identiteettini horjahti, enkä hetkeen löytänyt tasapainoa tai tuntenut kuuluvani minnekään. Hypätessäni yhteisötaiteen kylmään veteen luovuin hetkeksi turvallisuuden tunteesta mukavuusalueellani ja suostuin muodonmuutokseen. Koen, että minusta on kuoriutunut paljon vanhaa nahkaa, suorittamista, miellyttämistä ja itse-epäilyä. Tiedän paremmin, mitä haluan ja mitä en halua. Tämän kokemuksen jälkeen olen tietoisempi rajoistani sekä taiteilijana että ihmisenä, ja nämä rajat ovat laajenneet. Olen enemmän turvassa, kun on vähemmän mitä suojella. Samalla tietoisuus ytimestäni on vahvistunut. Voin olla kuin kotonani, taiteilijana, monenlaisissa ympäristöissä. Se, mitä taiteilijuus minulle milloinkin tarkoittaa, on muuntuvaista, eikä minun tarvitse miettiä, mitä muut siitä ajattelevat.

Suosittelen terapeuttisia kylmäkylpyjä niin taiteilijoille kuin sote-alan ammattilaisille. Ihmismieli jää helposti jumittamaan ahtaisiin rakenteisiin ja tottumuksiin, ja joskus vain kunnon ravistelu voi auttaa näkemään oman karsinansa ulkopuolelle. Taideprojektimme teemaksi muodostui ”kuin kotonaan olemisen” mielentila, ja tutkimme kodin käsitettä erilaisissa ympäristöissä. Havaitsin, että ”kuin kotonaan olemisen” mielentila kaikkosi aina, kun yritin väkisin ahtaa itseäni jonkun toisen ”kotiin”, toisin sanoen ideologiaan, rytmiin, tunnetilaan…Kun pysyn kotona itsessäni, voin todella kohdata toisen ja toisenlaisen menettämättä itseäni. Tästä oli pohjimmiltaan kyse myös minun ja sote-alan kohtaamisessa. Kun päästin irti ajatuksesta, että taiteilijana olen erillinen ja minun pitää puolustaa tonttiani rakenteiden paineelta, aloin nähdä sen taiteen, mikä on jokaisessa yksilössä. Taide ja mielenterveystyö kuuluvat tiiviisti yhteen. Taiteen ei-tietäminen ja toisin näkeminen on aina läsnä jokaista ihmistä kohdattaessa ja tuettaessa.

SuviSuvi Leppänen

Teatteripedagogiikan maisteriopiskelija, Teatterikorkeakoulu

 

 

 

 

 

Kuva: Siru Danielsson

Taiteilija auttajan työssä

Saimme kutsun kirjoittaa Pro Soveltavan taiteen Tila ry:n dialogiseen blogiin Elsa Ervastilta. ”Me” olemme koreografi Sanni Sihvola ja teatteripedagogi Ursula Hallas. Työskentelemme päätoimisesti työparina taiteilija-kehittäjinä FinFami Uusimaa ry:ssä, joka tukee psyykkisesti sairastavien läheisiä ja omaisia. RAY:n rahoittamassa Space! Tilaa nuorten ehkäisevään mielenterveystyöhön -projektissa edistämme taiteen tutkivan asenteen ja erilaisten praktiikoiden siirtymistä mielenterveystyön rakenteisiin. Neuvottelemme palveluista päättävien tahojen kanssa, järjestämme ja ohjaamme koulutusta yhteistyöverkostojen ammattilaisille, koordinoimme nuorten taiteellista ryhmätoimintaa sekä ohjaamme nuorten taideperustaisia kasvuryhmiä. Käynnistysapuna yhteistyölle toimii Mimi -projektissa vuosina 2012-2015 kehittämämme Omakuva N.Y.T. taiteellisen kasvuryhmäprosessin malli.

Elsa Ervastin blogitekstissä kuvaama pitchaus on tapa viestiä ammattimaisuudesta ja puolustaa taiteen asemaa. Kyky kiteyttää osaamistaan on hyvä asia, siinähän joutuu harjoittamaan syvää tutkiskelua siitä, mitä osaaminen todella on ja mihin sitä haluaa hyödyntää. Mekin joudumme usein määrittelemään taideperustaisen työn eroa perinteiseen sosiaali- ja terveystyöhön sekä itsellemme että ympäristölle. Osaamiseemme liittyy, taiteen koulutuksen ja työkokemuksen lisäksi, ymmärrys ja kokemus hyvinvoinnin edistämisestä ja nuorten parissa työskentelystä. Koska työnantajamme on tavoitteellisesti mielenterveyden asialla, sekoittuu työhömme ammatillisen auttamisen piirteitä. Koemme tarpeelliseksi pohtia tässä kirjoituksessa auttajaidentiteettiä koska oletamme että asia koskettaa tässä ajassa useita taiteilijoita.

Kun autonomiseksi alaksi mielletty taide alkaa toimia perinteisesti sosiaali- ja terveysalojen kentällä, on taiteilijan varauduttava roolinsa uudelleentarkasteluun. Auttajan ammattitaito ja -tieto ei laskeudu kenenkään ylle saman tien kun hän astuu sisään vaikkapa mielenterveysjärjestön ovista tai käynnistää työskentelyn lastenkodissa. Kuitenkin meille saatetaan sälyttää hyvinkin vaativia tehtäviä terveydenhuollossa. Saatamme myös hakeutua itsekin juuri haasteellisimpien ympäristöjen pariin, mikä on ihan ymmärrettävää. Ulkopuolisuuden ja heikkouden tematiikka on puoleensavetävää, ja taiteessa on paljon yhteiskunnallisesti paljastavaa voimaa.

Mutta millaiseen ammatti-identiteettiin työ hyvinvoinnin edistäjien leirissä meitä oikein kutsuu? Millaisia tulkintoja työmme saa taiteen kentällä, ja millaisia hyvinvointityön kentällä? Roolimme värittyy helposti kulloisenkin tulkitsijan mukaan. Väliinputoaja, väliin asettuja, ”alistettu” tai epäpuhdas taiteilija, epäpätevä mielenterveystyöntekijä, luova yksilö, hankala yksilö, yhteyden solmija, ihmettelijä ja auttaja saattavat olla joitakin käsityksiä joita meihin liitetään.

Me kohtaamme työssämme hätää, huolta, epäkohtia tai tarpeita, johon työllämme pyrimme jotenkin vastaamaan. Työn kautta vaikutetaan nuorten yksinäisyyden vähenemiseen, sosiaalisten suhteiden paranemiseen sekä mielen hyvinvoinnin kohentumiseen. Melkoisia tavoitteita taiteelle. Tavoitepuheet ja erityisesti työn arviointi hoidollisin määrittelyin saattavat turhauttaa ja ahdistaa taiteilijaa niin, että hän joko vetäytyy oman taiteenalueensa ”puhtauden” puolustukseen tai sitten pyrkii sopeutumaan sulautumalla mielenterveys- tai hyvinvointidiskurssiin. Joudumme harjoittamaan jatkuvaa kriittistä tarkastelua rajoista sekä emotionaalisen kannattelukyvyn sekä ammatillisen profiloitumisen kanssa.

Millaisia sudenkuoppia auttajarooli voi sisältää taiteessa? Kokemuksemme mukaan taiteen kautta avautunut luottamuksellinen ja innostunut ilmapiiri esimerkiksi nuorten parissa on joskus saattanut johtaa rajojen hämärtymiseen ja omien voimavarojen kustannuksella tapahtuvaan ”pelastamiseen”. Hyvien tarkoitusten pohjalta toimiva taiteilija tekee kaikkensa helpottaakseen nuoren hätää -ja samalla omaa hätäänsä. Taiteelliseen työskentelyn voiman sijaan toimintaan astuvat käsitykset ja uskomukset hyvästä ”auttamisesta”, ilman tarvittavia verkostoja tai työnohjausta. Tavoitteet, tunteet ja todelliset resurssit hämärtyvät. Tämä on valtavan kuormittavaa. ”Pelastajan” rooli tuntuu joskus olevan tarjolla taiteilijalle myös hyvinvointityön rakenteita edustavien tahojen puolelta. Kun kaikkea on jo yritetty perinteisin keinoin, voisiko taiteilija saada hankalaan asiakkaaseen kontaktin ja hommat toimimaan? Monesti tosiaankin voi, mikä on mahtava juttu. Mutta jos taiteilija ei osaa pyytää itselleen tukea ja ohjausta, ei niitä ehkä myöskään tarjota. Taiteilija saattaa jäädä hyvin yksin kannattelemaan valtavia prosesseja ja hätää, ammattiauttajan viitta harteillaan. Tähän kun lisätään vielä taiteen kentältä kumiseva, jopa stigmatisoiva kritiikki taiteen ”alisteisuudesta” hyvinvointityölle, aletaan ymmärtää kuinka ristiriitainen hyvinvointityön kentillä työskentelevän taiteilijan ammatti-identiteetti onkaan.

Mikä tähän auttajadilemmaan sitten auttaisi? Itse palaamme yhä uudestaan pohtimaan myös omia motiivejamme toimia mielenterveyden edistämisen asialla. Henkilökohtainen historiamme ja käsityksemme taiteesta on ohjannut tiemme siihen missä nyt olemme. Taide on toiminut meille molemmille alustana mieltä askarruttavien asioiden tutkimisessa ja omaksi itseksi kasvamisessa. Taide on ollut aktivistinen toimintamuoto tasa-arvoisuuden, ekologisuuden ja eettisyyden edistämisessä. Meissä itsessämme elää vahva usko siihen että taide todella toimii muutosvoimana yhteiskunnassa. Luonnollisesti sitä toivoo, että taide voisi näyttäytyä myös toisille samoin. Mutta tästä toiveesta ei voi olettaa tulevan automaattisesti totta: taide on ja puhuu yksilöllisen kokemuksen kautta, eikä sitä voi koskaan täysin valjastaa hyötynäkökulmiin. Tavoitepuhunta auttamistyössä voi luoda sokean pisteen tälle yksinkertaiselle ohjenuoralle.

Taiteilija auttamistyössä tarvitseekin ympärilleen aivan erityisen työyhteisön: ympäristön, jossa voidaan reflektoida vapaasti kaikenlaisia työhön liittyviä kokemuksia ja tunteita. Avoin dialogi hoito- ja hyvinvointityön ammattilaisten ja organisaatioiden kanssa on paras keino välttää ylilyöntejä ja kuormittumista. Vastuita voi ja pitää jakaa. Koemme, että yhteyden on säilyttävä myös taidekenttään. Kokemusten jakaminen taidealan ammattilaisten, varsinkin heidän, jotka toimivat hyvinvointityön kentällä taiteilijoina on tärkeää oman kehittymisen ja tiedon jakamisen kannalta. Parhaassa tapauksessa käytetty kieli, tavat ja auttamiseen liittyvät olettamukset, pelot ja itsestäänselvyydet alkavat purkautua myönteiseen keskinäiseen ihmettelyyn. Meille kirjoittajille erityisesti työparityöskentely on ollut valtava voimavara ja lähde ammatilliselle kehittymiselle.

Lisäksi korostamme taiteilijan oikeutta ammatilliseen työnohjaukseen aina, kun työ liittyy hyvinvoinnin tukemiseen ja haastaviin toimintaympäristöihin. Taiteen kentällä tämä on aivan liian vähän tunnettu käytäntö, vaikka auttamistyössä työnohjaus on lakisääteistä.

Kun rajat ja vastuut asiakassuhteissa sekä yhteistyökumppaneiden kanssa ovat kirkkaita ja kunnossa, avautuu myös taiteelle ja taiteilijuudelle tilaa. Avautuu kiinnostava mahdollisuus oman työn rikastamiseen erilaisten kontaktien kuuntelemisen kautta. Avautuu merkittäviä areenoja vaikuttamistyöhön kun palveluja järjestävissä asiantuntijaryhmissä pohditaan esimerkiksi ihmiskäsitystä ja kohtaamisen monimuotoisuutta. Tarjoutuu mahdollisuus laajentaa omia käsityksiään ja piirejä, joissa todellisuuttaan rakentaa. Paljastuu prosessissa olemisen estetiikkaa ja muita ihmeellisyyksiä. Tämänkaltaiseen taiteelliseen tutkimukseen saattaa jäädä suorastaan koukkuun.

Ursula Hallas, TeM

Sanni Sihvola, TansM