Omakuva N.Y.T.


HTML tutorial
Tutustu Omakuva N.Y.T. -mallista tehtyyn Luonnoskirjaan täältä!

Omakuva N.Y.T. taiteellisen kasvuryhmän ohjausmallista on luotu Luonnoskirja, joka on vapaasti käytettävissä. Ryhmä on suunniteltu kymmenen kerran prosessiksi ja se toteutuu kerran viikossa kahden tunnin ajan. Omakuvaa on toteutettu myös intensiivisinä jaksoina. Ryhmään otetaan 10-12 nuorta aikuista. Ryhmää ohjaa taiteilija ja sotealan ammattilainen työparina. Omakuva N.Y.T. ryhmän työskentely perustuu mentalisaation ja reflektiivisen kyvyn vahvistamiseen. Työparille suositellaan mentorointia ryhmäprosessin aikana.

Space! – projekti on luomassa opaskirjasta, joka toimii Luonnoskirjan tukena ryhmää perustettaessa ja prosessin eri vaiheissa.

Nuoret saavat tietoa ryhmän tavoitteista ja toiminnasta tekemällä Omakuvan heijastuksia -testin.